تماس با ما

قزوین – شهرک صنعتی البرز – بلوار ابن سینای شمالی کوچه حکمت پنجم مجتمع گلیاد
32239870 / 32237860 028
Email:payapacks@gmail.com