پاکت های سه طرف دوخت

پاکت های سه طرف دوخت

پاکت های سه طرف دوخت کارآمدترین نوع پاکت هستند که به سادگی بهترین محافظ محصول شما در برابر رطوبت ، خاک و گردو غبار ، نور ، اجسام تیز و سایر عواملی که محصول را به خطر می اندازند به شمار می روند . این پاکتها می توانند از بالا و یا از پایین باز شوند و به صورت دستی یا مکانیزه پر و دوخته شوند.