پاکت های دیجیتال

- حداقل تعداد سفارش پاکت های ایستاده زیپ دار دیجیتال 12.800 عدد می باشد
- تنها متغیر این پاکت ها طرح چاپی و قسمت پنجره آن می باشد
- در صورت داشتن فایل طراحی هزینه طراحی برای شما محاسبه نمی گردد
- فایل طراحی را به آدرس ایمیل de.payapacks@gmail.com ارسال نمایید
- در صورت تمایل به استفاده از تجربه و سلیقه تیم طراحی پایاپک لطفا یک محصول "سفارش طراحی" که در همین صفحه موجود است را خریداری نمایید.

https://payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/12-1-900x145.jpg
//payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/A.jpg
//payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/B.jpg
//payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/C.jpg
//payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/D.jpg
//payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/E.jpg
//payapacks.com/wp-content/uploads/2020/01/3.jpg